Mata kuliah ini membahas ayat dan hadis tentang Hukum Ekonomi Syariah (HES). Setiap ayat akan dikaji dengan menggunakan pendekatan tafsir. Begitu juga hadis akan dikaji dengan pendekatan syarah hadis

Skill Level: Beginner