Melalui mata kuliah Teologi Pembangunan ini, diharapkan Mahasiswa dapat mengetahui pemikiran-pemikiran teologi yang terdapat kaitannya dengan Pembangunan.

Adapun topik inti dari perkuliahan ini adalah sebagai berikut:

A. Definisi Teologi Pembangunan

B. Sejarah Teologi Pembanguna

C. Pemikiran Teologi Determinisme dengan Pembangunan

D. Pemikiran Teologi Inderminimisme dengan Pembangunan

E. Pemikiran Teologi Fundamentalisme dengan Pembangunan

F. Pemikiran Teologi Rasionalisme dengan pembangunan

G. Pemikiran Teologi Pembangunan Harun Nasution

H. Pemikiran Teologi Pembangunan Nur Kholis Madjid

I. Pemikiran Teologi Pembangunan Abdurrahman Wahid (Gus Dur)

J. Pemikiran Teologi Pembangunan Amin Abdullah

K. Pemikiran Teologi Pembangunan  Azyumardi Azra

L. Pemikiran Teologi Pembangunan Muslim Abdul Rahman

M. Pemikiran Teologi Pembangunan Hasan Hanafi.

Skill Level: Beginner