MATA KULIAH PEMIKIRAN MODERN DALAM ISLAM ADALAH MATAKULIAH SEJARAH, AWAL DIMANA PARA TOKOH ISLAM DUNIA  SEPERTI JAMALUDDIN AL AFGHANI, MUHAMMAD ABDUH DAN RASYID RIDHO MEMPERKENALKAN PEMIKIRAN BARAT,ALAT-ALAT MODERN  YANG BERASAL DARI BARAT  PADA ABAD MODERN, SERTA MEMBUKA POLA FIKIR KAUM ISLAM YANG SANGAT ANTI PATI JIKA BERKAITAN DENGAN DUNIA BARAT.

Skill Level: Beginner